Het initiatief van het cultureel centrum De Borre om in 1985 in Bierbeek te starten met een toneelklas, professioneel geleid door Riet Lenaerts en Jos Van Geel, vormde een prachtige basis voor de oprichting van het toch wel ietwat 'eigen-geaarde' toneelgezelschap: werkteater BORREQUITO.

Een naam die staat voor 'koppig' ezeltje,met de Borre als 'stal'. De tearter produkties die aangepakt worden - en die kunnen vertrekken vanuit boeken, vreemde of prettige bedenkingen, foto's, collages van teksten of verregaande bewerkingen van bestaande stukken - komen tot stand door een intensief en creatief werkproces  waarbij stemoefening, bewegingsleer en improvisatietechnieken samensmelten tot een origineel ingekleed idee.

Werkteater Borrequito is echter bovenal een verzameling enthousiaste tearterbeestjes die zelf bijzonder veel plezier beleven aan elke nieuwe toneelopdracht en hun geestdrift pogen over te zetten op hun publiek.

-----------------------------------------------------------------------------

AMATEURS VTM-reeks op basis van borrequito - Jonas Van Geel -

www.000webhost.com